Thorsminde Coastal Roklub

Mandag den 26. oktober 2020 var dagen, hvor sommersæsonens afslutning i Thorsminde Coastal Roklub (TCR) blev markeret.

6 medlemmer var mødt op ved bådhallen ifm. Havet og Fjordens Hus.

Første punkt på "dagsordenen" var at betragte klubbens helt nye C4x+ Yole 35 / fra det franske værft RS Boats (tidligere Eurodiffusion).
Båden ankom til Thorsminde mandag morgen med en samlet Eurow-forsendelse fra det franske værft.

- Den praktiske opgave, at få tømt en lastbiltrailer for 6 coastalbåde foregik på rigtig Thorsminde-maner;
Medarbejdere fra Redningsstationen i Thorsminde, lokale medlemmer/venner af Thorsminde Coastal Roklub mødte op, - tog fat, løste opgaven "tømme/laste bådtrailer og lægge både i bådhal" på 25 minutter, og så var der kaffe og rundstykker til alle i bådhallen!
Tak til alle frivillige der var mødt op mandag morgen!

Båden er, som de øvrige TCR klubbåde orange. Dels en markant klub farve, dels en meget sikker farve på bådene, når de er på vandet!
Båden er indkøbt for tilskud udefra, samt for klubbens egne opsparede midler, indtjent ved forskellige lokale klubaktiviteter.
Tak til følgende fonde og puljer, som er ydet flotte tilskud til dette bådkøb:
DIF aktivitetspulje, Færchfonden og DIF Sommerpulje,

Trods corona-situationen i 2020, må sæsonen i TCR betegnes som værende yderst positiv!
- Medlemstallet er vokset med 6 nye medlemmer siden november 2019, og ingen udmeldelser!
- Der er roet en god del lokale km. og det lokale farvand på Nissum Fjord er blevet udforsket mere, end i de tidligere år, men ligeledes bemærkes det, at der er roet ca. 500 "gæste km.", hvilket anses som værende rigtig postitvt, idet dette er medvirkende til at roere udefra, både ind- og udland, oplever det lokale farvand i Thorsminde, og forhåbentlig fortæller om dette rundt omkring i roklubberne!
Allerede nu er der forespørgsel fra roklubber, der ønsker at besøge Thorsminde/TCR og Havet og Fjordens Hus i 2021!
- Klubben har afviklet klubaften hver tirsdag siden sæsonstarten.
- Der har været afviklet en lokal kaproning, "Thorsminde Regattaen 2020" , i samarbejde med DFfR-langdistancekaproningsudvalg. En spændende dag med 13 coastal hold til start, med ræs på en 6 km. bane udlagt på Nissum Fjord! Alle hold lånte både i TCR til denne regatta, så derfor også tak til Aarhus Roklub for velvillig udlån af et par coastalbåde samt bådtrailer ifm. denne regatta!
- Klubben har i 2020 gennemført endnu en Sommerhøjskole med fokus på coastalroning, en fantastisk spændende uge, hvor omkring 20 roere fra hele Danmark deltog.
- Klubben og Havet og Fjordens Hus har været vært for DFfR coastaludvalgs Coastalsamling Vest 2020. Omkring 20 roere fra hele Danmark deltog i en spændende inspirationsweekend, med masser af coastalroning, - her også på Vesterhavet, erfaringsudveksling osv...

Her lige inden sæsonafslutningen, kan vi "lette lidt på låget for 2021"...
- Vi vil satse på at få lidt flere nye lokale medlemmer, idet det er den daglige roaktivitet, der er vigtig for klubbens udvikling!
- Uge 30 afvikler DFfR i samarbejde med div. udvalg i DFfR, en ungdoms sommerlejr, dette hvor der også deltager unge tyske roere!
- Thorsminde Coastal Roklub afvikler igen en Sommerhøjskole med fokus på coastalroning, dette bliver i uge 27/2020.
- DFfR Coastaludvalg henlægger igen Coastalsamlingen Vest til Thorsminde, dette bliver en weekend midt i august mdr. 2020.
- TCR og DFfR- langdistancekaproningsudvalgt enes nok igen om at henlægge en Sved På Panden/langdistancekaproning på Nissum Fjord i løbet af sommersæsonen 2021 - mere om dette senere!

Som altid, når der handles ind til aktivitet i TCR, benytter vi de lokale handlende i Thorsminde og nære omegn!
Dette også ifm. "fællesspisning" mandag aften ifm. sæsonafslutningen.
Der blev serveret virkelig lækre og friske sandwich fra Nørgaards Fisk og Røgeri på Vesthavnen i Thorsminde. - TAK for mad!

Tak for en rigtig god rosæson i TCR i 2020!


 
 
 
 
 
 

 


 
 

28.10.2020-ni 

Facebook

Kalender


Copyright © 2015.