Thorsminde Coastal Roklub

Medlemssiden er kun åben for medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub.
På siden findes bla. medlemslisten, diverse referater fra møder i bestyrelsen, generalforsamlingsreferater osv.

For roklubbens medlemmer:
Log ind på forside


Copyright © 2015.