Thorsminde Coastal Roklub

TCR SOMMERHØJSKOLE MED FOKUS PÅ COASTALRONING 2023

TCR Sommerhøjskole så dagens lys i 2019, vi gennemførte igen i 2020 og 2021 med stor succes!

TCR's arrangørgruppe for Sommerhøjskolen 2022 har evalueret på Sommerhøjskolen 2022, som desværre blev aflyst, grundet for få tilmeldte.
Vi vurderer at hovedårsagen skal findes i, at Sommerhøjskolen i 2022 blev flyttet fra tidligere uge 27 til uge 26, idet vi manglede et antal erhvervsaktive deltagere i bunken af tilmeldinger, personer som tænkes ikke at have haft mulighed for at lægge ferie i uge 26.
Det kan også tænkes at mange har benyttet muligheden for igen at kunne rejse ud af landet, efter et par års corona nedlukning, og dermed har valgt indenrigs ferie aktiviteter fra.

På baggrund af deltagernes og arrangørernes indstillinger m.m. bla. fra 2021, samt med baggrund i ovenstående, er det besluttet at Thorsminde Coastal Roklub igen arrangerer en TCR Sommerhøjskole i 2023, og vi glæder os til at komme i gang!


Der er nedsat en arrangørgruppe for TCR Sommerhøjskolen 2023, gruppen består af:

Gitte K Pedersen / TCR
Annie Kaalby  /  Egå Rosport og TCR
Finn Klaustrup  / TCR
Hother Hennings  /  Aarhus Roklub og TCR
Niels Iversen  /  Aarhus Roklub og TCR

Arrangørgruppen arbejder i øjeblikket på et arrangements opslag og et uge program for Sommerhøjskolen 2023

Begge dele bliver lagt her på siden og i øvrigt publiceret hvor det er muligt , så snart materialet er klar til offentliggørelse!

Så sæt nu X i kalenderen, og afsæt tid til deltagelse i TCR Sommerhøjskole med fokus på coastalroning 1.7. - 7.7.2023

Hold dig orienteret om Sommerhøjskolen 2023


  

18.11.2022ni

Facebook

Kalender


Copyright © 2015.