Skip to main content

Medlemssiden

Medlemssiden er kun åben for medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub.
På siden findes bla. medlemslisten, diverse referater fra møder i bestyrelsen, generalforsamlingsreferater osv.

For roklubbens medlemmer login herunder:

Medlemslogin