Thorsminde Coastal Roklub

TCR SÆSONPLAN 2023

Opdateres løbende! - sidst opdateret 7.4.2023

FORÅR 2023                                  Eroning hver mandag, 2 hold:
                                                     Mandage kl. 18:00-19:00 & kl. 19:00-20:00
                                                     Thorsminde Hallen, Havet og Fjordens Hus
                                                     Se mere her på www.thorsminderoning eller Facebook @thorsminderoning
                                                     og Thorsminde Coastal Roklub.

23.2.2023 kl. 17:00                          TCR Bestyrelsesmøde / Havet og Fjordens Hus.

23.2.2023 kl. 19:15                          TCR ordinær generalforsamling 2021  / Havet og Fjordens Hus  - Hybrid.

25.2.2023 kl. 9:00-15:00                   Netværksmøde Nordjysk Ronetværk / Havet og Fjordens Hus
                                                  
11.3.2022                                       DFfR hovedgeneralforsamling / Odense   

6.4.20223 kl. 12:00- (14:00)              TCR standerhejsning /  Bådehallen  /  Havet og Fjordens Hus

25.4.2023 kl. 18:00                          Første klub-roaften i TCR 2023

11.6.2022                                      Venø Rundt - Nordjysk Ronetværk / Struer Roklub

17.6.2023 kl. 8:00-24:00                   
TCR Nissum Fjord Rundt, besøg flere havne / klubbesøg
                                                    Bådehallen / Havet og Fjordens Hus
                                                    OBS. Mulighed for at indkvartere fra fredag eftermiddag 16.6.2023

18.6.2023 kl. 00:00-17:00                 TCR Nissum Fjord Rundt, besøg flere havne / klubbesøg
                                                    Bådehallen /  Havet og Fjordens Hus

30.6. - 2.7. 2023                             "Hygge Ro-weekend" i Thorsminde. Som alternativ/plaster på såret ifm. aflysning af Sommerhøjskolen 2023
                                                   Åben for alle interesserede roere. Indkvartering sker i havet og Fjordens Hus
                                                   
                                                   OBS: Mulighed for at indkvartere fra fredag eftermiddag 30.6.2023
                                                   og mulighed for at forlænge ophold/indkvartering i Havet og Fjordens Hus, inkl. lån af både i TCR!

19.8.2023                                      Kæntrings- og entrings/svømmeprøve i TCR på Nissum Fjord
                                                   
25.8.2022 til og med 27.8.2023          Egå Rosport, Esbjerg- & Aarhus Roklub weekendtur til Thorsminde.
                                                   Medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub er inviteret med!

4.11.23 kl. 9:30-
15:00                     TCR praktisk formiddag og sæsonafslutning over middag.
4.11.23  kl. 17:30                           TCR afslutningsmiddag.25.4.2023 - til hen i oktober!        Hele sommersæsonen fast klubaften, tirsdage kl. 18:00-21:00, coastal roning på vandet,
                                                     så vidt muligt vejret tillader det!   Bådehallen / Havet og Fjordens Hus


Kontakt til Thorsminde Coastal Roklub – rochef Gitte Krog Pedersen – tlf. +45 30287279
Copyright © 2015.