Thorsminde Coastal Roklub

TCR SÆSONPLAN 2023

Opdateres løbende! - sidst opdateret 28.11.2022

1.10.2022 - FORÅR 2023            Eroning hver mandag, 2 hold:
                                                  Mandage kl. 18:00-19:00 & kl. 19:00-20:00
                                                  Thorsminde Hallen, Havet og Fjordens Hus
                                                  Se mere her på www.throsminderoning eller Facebook @thorsminderoning
                                                  og Thorsminde Coastal Roklub.

 TCR Sæsonplan 2022


Opdateres løbende! - sidst opdateret 28.11.2022


22.2.2022 kl. 17:00                         TCR Bestyrelsesmøde / Havet og Fjordens Hus.

22.2.2022 kl. 19:00                         TCR ordinær generalforsamling 2021  / Havet og Fjordens Hus  - Hybrid.

5.3.2022                                        Netværksmøde Nordjysk Ronetværk / Struer
                                                  
12.3.2022                                       DFfR hovedgeneralforsamling / Odense   
                                                    www.
roning.dk/aktiviteter/hovedgeneralforsamling/


10.4.2022 kl. 9:00-16:00                   TCR bestyrelse med flere, Strategimøde, TCR, havet og Fjordens Hus

13.4.2022 kl. 10:00-16:00                 
TCR bådklargøring  /  Bådehallen /  Havet og Fjordens Hus

14.4. 2022  kl. 8:00-10:00                 Rotur før sæsonstart, Thorsminde Coastal Roklub

14.4.2022 Kl. 10:00-13:00                 Åbent Hus, Bådehallen, Thorsminde Coastal Roklub

14.4.2022 kl. 13:15-13:30                 TCR sæson start /  Bådehallen  /  Havet og Fjordens Hus

14.4.2022 kl. 13:30 -                        Mulighed for en rotur for medlemmer og gæsteroere!

26.4.2022 kl. 18:00                          Første klub-roaften i TCR 2022

21.5.2022 kl. 8:00-24:00                   TCR Nissum Fjord Rundt, besøg flere havne / klubbesøg
                                                    Bådehallen / Havet og Fjordens Hus
                                                    images/PDF-filer/TCR___Nissum_Fjord_Rundt-_besg_fjordhavnene_fra_ssiden__21_og_225_2022-_Gi.pdf

22.5.2022 kl. 00:00-17:00                 TCR Nissum Fjord Rundt, besøg flere havne / klubbesøg
                                                    Bådehallen /  Havet og Fjordens Hus
                                                    images/PDF-filer/TCR___Nissum_Fjord_Rundt-_besg_fjordhavnene_fra_ssiden__21_og_225_2022-_Gi.pdf
                                                    
28.5.2022 kl. 9:00-16:00                   DFfR/Coastal Rowing Center/TCR Thorsminde, Træningssamling - Roteknik


11.6.2022 kl. 11:00-16:00                 Åbent Hus, Thorsminde Coastal Roklub   (opdateret 6.6.2022)

11.6.2022                                      Venø Rundt - Nordjysk Ronetværk / Struer Roklub
                                                   www.facebook.com/events/2988662961400954/?ref=newsfeed

25.6.-1.7.2022                                Hele ugen Sommerhøjskole med fokus på coastalroning 2022

24.6. - 26.6. 2022                           "Hygge Ro-weekend" i Thorsminde. Som alternativ/plaster på såret ifm. aflysning af Sommerhøjskolen 2022

30.7.2022 kl. 9:30-16:00                  TCR madpakketur på Nissum Fjord. Nordjysk Ronetværk m.fl.
                                                   Bådehallen  /  Havet og Fjordens Hus
                                                  Se program for Madpakketur på Nissum Fjord
                                                   
26.8.2022 til og med 28.8.2022         Egå Rosport & Aarhus Roklub weekendtur til Thorsminde.
                                                   Medlemmer af Thorsminde Coastal Roklub er inviteret med!

22.10.22 kl. 9:30-
15:00                   TCR praktisk formiddag og sæsonafslutning over middag.
22.10.22 kl. 17:30                          TCR afslutningsmiddag HFH 26.4.2022 - 18.10.2022                 Hele sommersæsonen fast klubaften, tirsdage kl. 18:00-21:00,
                                                coastal roning på vandet så vidt muligt vejret tillader det!
                                                Bådehallen / Havet og Fjordens Hus

1.10.2022 - FORÅR 2023            Eroning hver mandag, 2 hold:
                                                  Mandage kl. 18:00-19:00 & kl.æ 19:00-20:00
                                                  Thorsminde Hallen, Havet og Fjordens Hus
                                                  Se mere her på www.throsminderoning eller Facebook @thorsminderoning og Thorsminde Coastal Roklub


Kontakt til Thorsminde Coastal Roklub – rochef Gitte Krog Pedersen – tlf. +45 30287279
Copyright © 2015.