Thorsminde Coastal Roklub

Thorsminde Coastal Roklub (TCR) indgik i 2020 et samarbejde med DFfR Langdistance Kapronings Udvalg, om afvikling af kaproning i inrigger- og coastalbåde på Nissum Fjord, ud fra TCR!

Historiens første roregatta i Thorsminde, blev afviklet i Thorsminde sommeren 2020.
- Arrangementet blev afviklet under overskriften "Langdistance & Sved På Panden Kaproning" (LD & SPP Kaproning)


Thorsminde Regattaen fortsætter i 2021 med afvikling af regatta på Nissum Fjord, fortsat i samarbejde med DFfR LDK-U.
- Arrangementet i 2021 gennemføres som DFfR - "Træ til træ kaproning".Thorsminde Regattaen - kaproning ud fra Thorsminde Coastal Roklub
Nissum Fjord & Vesterhavet!

Følg os også på Facebook  @thorsminderoning & Thorsminde Coastal Roklub.

13.4.2021


Copyright © 2015.